Üyelik Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Korunması

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

 Güncelleme Tarihi: 23.06.2016

 1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme")

a) www.metalzon.com ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan ve PS PLAZA Bayar cad. Gulbahar Sok. No 17/11 Kozyatagi İstanbul adresinde bulunan  SIARENTE TEKNIK DANIŞMANLIK VE TICARET LTD ŞTİ. ( “STD” ) ile

b) www.metalzon.com websitesine aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan websitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcı (“Üye”) arasındadır. İşbu Sözleşme’de STD ve Üye ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

2. Sözleşmenin Konusu    

İşbu Sözleşme’nin konusu STD’nin sahip olduğu www.metalzon.com websitesi ve mobil cihaz uygulamasının genel kullanım şartları, kurallar, üyenin faydalanma şartlarının ve yasal sorumlulukların belirlenmesidir.

3. İletişim Bilgileri

Adres : PS PLAZA Bayar cad. Gulbahar Sok. No 17/11 Kozyatağı İstanbul

Telefon           : +90 216 364 7470

E-posta           : info@siarente.com.tr

Mersis No       : 0733039940500014

STD İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir ve Üye’ler meslek ile ilgili davranış kurallarını İTO’nun www.ito.org.tr internet adresinden veya 444 0 486 numaralı telefondan öğrenebilirler.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Sözleşme’nin kurulabilmesi için Üye’nin www.metalzon.com websitesinde talep edilen bilgilerin doldurması, belirleyeceği şifreyi girmesi ve belirtilen onay/izinleri vermesi gerekmektedir. Üyelik bilgilerinde herhangi bir eksiklik olması halinde Üye STD’nin +90 216 364 7470 numaralı müşteri hizmetlerini arayabilir veya websitesi üzerinden üyelik bilgilerini değiştirebilir.

4.2. Üye, www.metalzon.com websitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu, bilgilerin doğru olmaması halinde STD’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

4.3. Üye’lerin www.metalzon.com websitesinden gerçekleştirdiği tüm kredi kartı işlemleri ve onayları ilgili Banka, Kredi Kuruluşu ve/veya Ödeme Hizmet Sağlayıcıları ile Üye’ler arasında online ortamda gerçekleştirilmektedir. İşbu ödeme işlemlerinin herhangi biri STD tarafından gerçekleştirilmemekte veya onaylanmamaktadır. Bu nedenle STD Üye’lerin kredi kartı şifrelerini kesinlikle görmemekte ve kaydetmemektedir.

4.4. STD www.metalzon.com websitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye’nin www.metalzon.com websitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.5. STD, www.metalzon.com websitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Üye’lere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Üyeler’in bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.6. Üye’lerin birden fazla hesabı olamaz. Aksi durumun tespiti halinde sahteliği tespit edilen hesapların üyeye bildirimde bulunmaksızın kapatılması/dondurulması tamamen STD takdirindedir. Birden fazla hesap ile sistemden kazanç elde etmeye çalışan üyenin bu kazanımları korunmaz ve ihlal halinin birden fazla kez vuku bulması halinde ilgili aykırılık üye sözleşmesinin esaslı ihlal hallerinden olacağından, STD’nin üyelikten çıkarma dahil sair yollara başvurma hakkı saklıdır.

4.7. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca suç ve/veya kabahat teşkil eden herhangi bir fiil ile www.metalzon.com internet sitesinden herhangi bir haksız ve/veya hukuka aykırı bir kazanım elde edilmesi ve STD’nin bu yolla herhangi bir zarara uğraması halinde STD’yi zarara uğratan Üye hakkında STD herhangi bir ihtara veya mahkeme emrine veya üçüncü kişilerin onayına gerek olmaksızın, uğradığı kar kaybı ve adli ve/veya idari para cezaları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm zararlarını, üçüncü kişi taleplerinden doğan tazminat borcu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaptığı veya ileride yapacağı tüm ödemeleri ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) talep edebilecektir.

4.8. STD, Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Üye’ler bakımından hüküm ifade edecektir.

4.9. STD, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.metalzon.com websitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.metalzon.com websitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

4.10. Üye, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve Sözleşme’nin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.

5. Fikri Mülkiyet

www.metalzon.com Metalzon ve Siarente markası ve logosu, www.metalzon.com mobil uygulamasının ve websitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak STD tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile STD'nin mülkiyetindedir. Üye, STD’ye ait herhangi bir fikri ve sınai mülkiyet haklarını STD'nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, www.metalzon.com mobil uygulamasının ve/veya websitesinin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda STD'nin izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya STD'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarını herhangi bir şekilde ihlal etmesi halinde STD uğradığı ve/veya ileride herhangi bir zamanda uğrayabileceği tüm doğrudan ve dolaylı zararların tazminini talep edebilecektir.

6. Gizlilik

6.1. STD, Üye'lerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil yürürlükteki tüm mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. STD, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri Madde 8 de  yer alan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA ve GİZLİLİK POLİTİKASI metnine uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA ve GİZLİLİK POLİTİKASI metni, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap Oluşturarak 8ç Maddede bulunan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA ve GİZLİLİK POLİTİKASI metninde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA ve GİZLİLİK POLİTİKASI metnini inceleyebilir ve info@metalzon.com adresine elektronik posta göndererek aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

6.2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nın uyarınca kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

6.3. Üye tarafından websitesine beyan edilen ve paylaşılmasına açık rıza gösterilen kişisel veriler; sözleşmesel yükümlülüklerin ifası ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA ve GİZLİLİK POLİTİKASI metninde belirtilen amaçlar dahilinde toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

 

7. Sözleşme’nin Sona Ermesi

Üye’ler STD’ye ait iletişim adreslerinden yapacakları yazılı veya sözlü bildirim veya diğer üyelikten ayrılma seçeneklerinden biri ile herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve bedel ödemeksizin üyeliklerini sona erdirme hakkına sahiptir. Aynı şekilde STD de Üye’lerin üyeliklerini sona erdirme hakkına sahiptir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

12.1.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;

* sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için

SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

8.2. ALICI’lara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret Anonim Şirketi tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

8.3. ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

8.4. ALICI SATICI'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

8.5. Internet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret Anonim Şirketi’ne aittir.

8.6. Internet Sitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

9. İhtilafların Çözümü

STD Üye’lerin haklı talep, şikayet ve başvurularını çözümlemek için elinden gelen gayreti gösterecektir. Ancak buna rağmen herhangi bir uyuşmazlıkta Taraflar Üye’lerin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’nin yetkili olacağını kabul etmiştir.

Yukarıdaki esasları ve kuralları Üye olarak kabul ediyor, anlatılan şartlarda STD’nin sahibi olduğu www.metalzon.com websitesine üye olmak istiyor ve/veya belirtilen izinleri/onayları veriyorsanız Üyelik Sözleşme’si ve/veya gizlilik politikası kişisel veriler-ticari elektronik ileti gönderimlerine ilişkin ibareler yanındaki kutucuk/kutucukları işaretleyerek işlemleri tamamlayınız.

SIARENTE TEKNIK DANISMANLIK TIC LTD:

En son bakılan